Spletna stran socialisti.si je povabilo državljanom RS, da postanejo ustanovni člani SUS - Socialistične unije Slovenije.

Socialistična unija Slovenije bo politična stranka državljank in državljanov Slovenije,ki deluje na ozemlju Republike Slovenije, spoštuje temeljne svoboščine in človekove pravice, uresničuje ustavna določila RS po demokratičnih in pravnih načelih s poslanstvom, da vsem njenim prebivalcem zagotovi v bližnji prihodnosti socializem 21. stoletja; socialno, pravično, moderno, razvojno naravno in mednarodno ugledno slovensko državo.

Naročnik: SUS - Socialistična unija Slovenije

Naslov strani: socialisti.si

Status: Projekt je zaključen, izvajamo sistemsko vzdrževanje

Leto izdelave strani: 2020

Obdobje sodelovanja: 2011 - 2022

Kratek opis projekta: Spletna stran socialisti.si je povabilo državljanom RS, da postanejo ustanovni člani SUS - Socialistične unije Slovenije. Na strani so objavljeni vsi ključni elementi za bodoče člane kot tudi sveže novice iz Slovenije povezane s socialnim bojem za pravice "malih" ljudi.

Izvedene storitve:
- oblikovanje spletne strani,
- izdelava spletnih programskih rešitev PHP, JavaScript, CSS,
- optimizacija spletne strani SEO,
- izdelava odzivne spletne stran,
- izdelava spletne strani,
- izdelava celostne grafične podobe CGP,
- oblikovanje logotipa,
- postavitev CMS

Obišči socialisti.si