Povratek na pot stabilne gospodarske rasti bo mogoče doseči le, če bo znanje pametno izkoriščeno, saj so ravno znanje, veščine in kompetence ljudi tisti ključni dejavniki, ki omogočajo, da se raziskovalni, razvojni in tržni potenciali lahko izkoristijo in prispevajo k povečevanju produktivnosti in inovativnosti. Ponudba znanja mora biti usklajena z razvojnimi potrebami trga delovne sile.

Eden izmed najpomembnejših akterjev na področju znanja na poti k ponovni gospodarski rasti v Novi Gorici je tudi Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica, in je trenutno eden izmed najpomembnejših razvojnih projektov na Goriškem.

Na letnem nivoju se v MICu dodatno izobrazi približno 1000 odraslih oseb. Njihovi formalni programi omogočajo pridobitev izobrazbe ter praktičnih sposobnosti, ki odraslim omogočajo hitro prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo za hitrejšo zaposlitev. Na MICU se izvajajo usposabljanja na področju strojništva, lesarstva, obnovljivih virov energije, zdravstva, kmetijstva, gostinstva, elektrotehnike, računalništva in podjetništva.

Naročnik: MIC - Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica

Naslov strani: MIC

Status: Projekt je Zaključen

Obdobje sodelovanja: 2013

Kratek opis projekta: Naš direktor Mario Herič je za MIC pripravil in izvedel 100 urma izobraževanja z naslovom "Izdelava spletnih strani". Udelženci izobraževanja so se naučili HTML, CSS, osnove PHP, JavaScript in MySQL. Za potrebe izobraževanja je bila pripravljena tudi skripta s 350 stranmi (PP predstavitev).

Izvedene storitve:
- priprava tekstov,
- priprava strokovnega izobraževanja,
- izvedba strokovnega izobraževanje,
- priprava strokovne literature,
- svetovanje

Obišči MIC