Poslanstvo fakultete za komercialne in poslovne vede iz Celja (FKPV) je približati možnost pridobivanja visoke strokovne izobrazbe študentom in zagotavljati gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene kadre, ki bodo kompetentno opravljali zahtevna strokovna dela s širšega področja poslovnih ved na različnih ravneh v organizacijah.

FKPV ima cilj postati najboljša zasebna izobraževalna institucija s področja poslovnih ved v Sloveniji, prepoznavna kot ena boljših tudi v evropskem merilu.

FKPV utrjuje akademsko skupnost izvajalcev pedagoškega procesa, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Svoje raziskovanje, izobraževanje, javno delovanje in razmerja med člani utemeljuje na vrednotah:

  • Osredotočenost na študenta
  • Odgovornost do družbe in okolja ter etičnost
  • Akademska svoboda in profesionalnost
  • Avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in religij.

Naročnik: Fakulteta za komercialne in poslovne vede - FKPV

Naslov strani: FKPV

Status: Projekt je Zaključen

Obdobje sodelovanja: 2014

Kratek opis projekta: Mario Herič, lastnik našega podjetja, je kot gostujoči predavatelj v okviru rednega predavanja pri predmetu "Igralništvo", doc dr. Andreja Rasporja pripravil in izvedel 6 urno strokovno predavanje na temo "Uporaba spletnih strategij in taktik v igralništvu". Izdelan je bil tudi priročnih za študente in PP predstavitev.

Izvedene storitve:
- priprava tekstov,
- priprava strokovnega izobraževanja,
- izvedba strokovnega izobraževanje,
- priprava strokovne literature,
- svetovanje

Obišči FKPV