Na fakulteta za turistične študije v Portorožu učitelji, študentje in partnerji iz turističnega gospodarstva že več kot 20 let uresničujejo vizijo VODILNE izobraževalne in raziskovalne ustanove za turizem v Sloveniji. Še posebej v teh časih, polnih globalnih izzivov in lokalnih priložnosti, na Turistici združujejo v soustvarjanju takšne študente, profesorje in strokovnjake, ki s STRASTJO izbirajo svoje področje študija, raziskovanja in delovanja. Združujejo ljudi z vseh koncev, ki so PROFESIONALNI in ki znajo razmišljati o tem, kar je DOBRO ZA VSE udeležence v turizmu. Turizem KRITIČNO poučujejo in raziskujejo kot ekonomski, okoljski in kot družbeni pojav. Na ta način razvijajo družbo CELOVITEGA znanja, iščejo INOVATIVNE rešitve, učijo za TRAJNOSTNI razvoj in živijo za sožitje različnih KULTUR.

Za tak pristop so prejeli priznanje Mednarodne mreže znanj v okviru Svetovne turistične organizacije pri Združenih narodih, za prispevek k razvoju kulturnega turizma pa mesto v UNESCO-vi Mreži univerz s sedežem na pariški Sorboni. Nič manj kot na ti dve priznanji, kvečjemu še bolj, so ponosni na tiste dosežke, ki jih s svojim vsakdanjim trudom dosegajo diplomanti Turistice tako v SLOVENIJI kot v SVETU.

Povzeto po nagovoru dekana fakulteta za turistične študije - Turistice.

Naročnik: Fakulteta za turistične študije - Turistica

Naslov strani: Turistica

Status: Projekt je Zaključen

Obdobje sodelovanja: 2013

Kratek opis projekta: Za študente fakultete je lastnik podjetja Mario Herič pripravil in izvedel dvoje 7 urnih strokovnih delavnic v pomoč študentom turističnih ved pri uspešnem vključevanju v trg dela: "Do prave službe s socialnimi omrežji" (s poudarkom na samopromociji) ter "Zaposlitveni spletni portali v turizmu". Izdelana sta bila tudi priročnika in PP predstavitvi.

Izvedene storitve:
- priprava tekstov,
- priprava strokovnega izobraževanja,
- izvedba strokovnega izobraževanje,
- priprava strokovne literature,
- svetovanje

Obišči Turistica