Društvo Forum za Goriško združuje člane in simpatizerje, ki si prizadevajo za vsestranski preporod in razvoj goriške regije, za čezmejno povezovanje vseh Slovencev ter za skupni razvoj sosedskih mest Italijanske Gorice in Nove Gorice v osrednje gospodarsko, kulturno, socialno in izobraževalno središče Primorske.

Društvo Forum za Goriško je samostojna, nepridobitna in nestrankarska društvena organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo člani, ki želijo s svojo aktivnostjo prispevati k preporodu in nadaljnjemu gospodarskemu, kulturnemu, izobraževalnemu, splošno družbenemu razvoju Goriške ter prispevati tudi k varovanju njene kulturne dediščine.

Forum za Goriško je bila naša prva stranka. Ponosni smo, da z njimi sodelujemo že 11 let. Poleg tega smo ponosni, da smo za strank izdelali že 3. verzijo spletne strani, poskrbeli za oblikovanje loga ter naučili skrbnike, da lahko strani v celoti vsebinsko sami vzdržujejo

Naročnik: Forum za Goriško

Naslov strani: forumzagorisko.si

Status: Projekt je zaključen, izvajamo sistemsko vzdrževanje

Leto izdelave strani: 2020

Obdobje sodelovanja: 2010 - 2022

Kratek opis projekta: forumzagorisko.si je predstavitvena stran društva Forum za Goriško, združuje za vsestranski preporod in razvoj goriške regije. Portal objavlja prispevke, novice, mnenja, razprave ... povezane z življenjem na Goriškem. Obenem objavlja institucionalne informacije o društvu kot vse potrebne informacije za pristop k društvu. Stran je oblikvana sodobno, je minimalistična in odzivna. Je že tretja za to stranko.

Izvedene storitve:
- oblikovanje spletne strani,
- optimizacija spletne strani SEO,
- izdelava odzivne spletne stran,
- oblikovanje logotipa,
- postavitev CMS,
- izobraževanje spletni marketing,
- izobraževanje administracija strani

Obišči forumzagorisko.si