Dr. Andrej Raspor je direktor podjetja in svetovalec. Je strokovnjak na področju organizacije poslovnih procesov. Največ deluje na področjih igralništva, turizma in izobraževanja. Je doktor znanosti družbenih ved – upravljavskih ved.

Je avtor več izvirnih znanstvenih, strokovnih in drugih člankov. Poleg tega je v okviru svoje doktorske disertacije v svojo raziskavo vključil večino igralniških podjetij iz Slovenije in analiziral 20 različnih svetovnih ureditev. Ima izkušnje iz področja lobiranja, vodenja, poslovanja igralništva in gostinstva. Pasivno obvlada angleški, italijanski, hrvaški, srbski in črnogorski jezik. V okviru družbe Hit je organiziral igralniško in gostinsko šolo ter šolo za potencialne vodje. Sodeloval je tudi v šoli projektnega menedžmenta in sistemskega inženiringa.

Pri svojem delu je sodeloval z: HIT d.d., Nova Gorica; Hit Kristal Umag; HIT Coloseum; HIT Maestral; HIT Šentilj; Casino Maribor; Casino Ljubljana; HIT Alpinea; Hit Bovec; VGŠ Bled; Hoteli Sava; Hoteli Kras; Združenje delodajalcev Slovenije; Gospodarska zbornica Slovenje – območna enota Nova Gorica; Univerza iz Nove Gorice; FUDŠ; FKPV; DOBA; Agencija Poti; Medpodjetniški izobraževalni center – MIC; SIDS; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, GIT; Koda d.o.o.; MAB, Export; SAOP; Avtobusni prevozi Rižana, UNPIS

Naročnik: Andrej Raspor s.p.

Naslov strani: andrejraspor.com

Status: Projekt je zaključen, izvajamo sistemsko vzdrževanje

Leto izdelave strani: 2016

Obdobje sodelovanja: 2013 - 2022

Kratek opis projekta: Osebna spletna stran univerzitetnega profesorja, svetovalca, raziskovalca in pisca mnogih strokovnih člankov, skript in knjig. dr. Andreja Rasporja. Stran ponuja informacije o različnih področjih delovanja, projektih, raziskavah, pa tudi možnost nakupa različnih skript in knjig. Stran tehnično in vsebinsko vzdržujemo že od začetka, je pa to druga stran, ki smo jo izdelali za to stranko.

Izvedene storitve:
- izdelava spletnih programskih rešitev PHP, JavaScript, CSS,
- optimizacija spletne strani SEO,
- Priprava marketinških kampanj,
- izobraževanje uporaba strani,
- izdelava spletne strani,
- izobraževanje spletni marketing

Obišči andrejraspor.com